รหัสหลักสูตร/Couse Code :

วิทยากร
(Lecturer)

กำหนดการ
(Schedule)

 • พฤหัสบดี ที 1 มกราคม พ.ศ. 2513
  เวลา :-: น.

อัตราค่าธรรมเนียม
(Subscription)

 • สมาชิก
  0.00 บาท (รวมVAT แล้ว)
 • บุคคลทั่วไป
  0.00 บาท (รวมVAT แล้ว)

รายละเอียดหลักสูตร

  อบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากรยิ่งมาก ยิ่งเสียภาษีน้อยลง

  ค่าอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากร สามารถลงรายจ่ายได้ถึง 200% 

   

  ♦ หลักสูตรอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร การเสวนา การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การให้คำปรึกษา เอกสาร/บันทึก คลิปภาพ/เสียง สื่อการเรียนรู้/การสอน ผลผลิตจากทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา รายละเอียด การออกแบบ และภาพประกอบเฉพาะเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท กฤษฎ์  ดี-วี  จำกัด 

   

  © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงการนำไปดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้กระทำการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ปิดการจอง

สถานที่จัดอบรม